La nostra associació conta amb 15 socis, 16 padrins i 20 voluntaris (setembre 2009) que col·laboren en el apadrinament de 150 nens en situació greu de pobresa i exclusió social i donen suport els projectes de desenvolupament.

Segons l’acord de l’Assemblea General Extraordinària de data 13/2/08, adoptat conformement als seus Estatuts, els titulars dels òrgans de govern i representació de l’entitat, el mandat de la qual es troba en vigor es mostren en la taula de la dreta.

Presidenta: Maria del Mar Soler Martínez

Secretària: Núria Franco Guillin

Tresorera: Eloi Rodà