L’associació Àfrica Esperança es caracteritza per ser una organització flexible, sense ànim de lucre, que s’adapta a les necessitats actuals i als objectius o fins que persegueixen.

Aquests estan especificats en els estatuts i són els següents:

• Impulsar i donar suport a projectes de desenvolupament econòmics i socials sostenibles a Àfrica Subsahariana.

• Suport i atenció a la població infantil procurant la cobertura de les seves necessitats bàsiques i el seu desenvolupament integral.

• Promoure l’intercanvi de cultures amb activitats socials i artístiques .

• Sensibilitzar a la població dels problemes dels països africans, defensa de la dignitat del poble africà i sensibilitzar de la importància de la cooperació per a ajudar al desenvolupament d’aquests.

• Fer difusió sobre els aspectes positius de la cultura del canvi, la interculturalitat i el pluralisme.