Inicialment, el nostre suport es va centrar en la millora de les condicions de vida dels infants acollits en els orfenats que Kentaja regenta a N’ kongsamba, Bakou i Badzuidjong, mitjançant un programa de apadrinament que assegurava una continuïtat en el finançament.”

Però també es va veure la necessitat d’intervenir en el seu entorn geogràfic (el poblat de Badzuidjong en la comunitat rural de Bangangté) ja que, per precària que pugui semblar la situació dintre del centre, la vida fora d’ell és encara més difícil. El nostre grup fundador havia visitat la província de l’Oest. Es tracta d’una terra de gran interès antropològic sobretot per la tradició de la tribu Bambileké, i per tant molt interessant per a viatgers. Però aquesta cara “amable” i “interessant” que veu el viatger, es converteix en inquietant al fer-se conscient de les limitacions socials que tenen els pobladors d’aquestes zones. A les seves característiques de recol·lectors i caçadors que els fan viure en condicions de subsistència, s’afegeix la inexistència pràctica de serveis bàsics d’educació i salut.

Si vols fer-te una idea de la situació social, d’educació o sanitària d’aquesta zona, pots accedir a aquestes pàgines web: http://www.ikuska.com/Africa/Paises/Camerun.htm i http://www.who.int/countries/cmr/és/ on podràs confirmar la problemàtica que pretenem presentar-te.