Àfrica Esperanza es va crear per iniciativa d’un grup d’amics, en 2006, per a donar suport a una ONG Africana coneguda per Kentaja. Aquest grup de camerunesos desenvolupen la seva activitat dosde 1994, a la zona de l’Oest de Camerun.”

Al arrivar allà ens vam adonar que haviem de començar a actuar, però ens trobavem molt limitat per mitjans que podíem aconseguir entre la nostra gent: familiars, amics, i coneguts.

La nostra col·laboració va tenir una gran acollida a Camerun i molt d’estímol, de cada vegada més gent a Espanya que volia col·laborar, el que ens va moure a fundar l’ONG Àfrica Esperança que es va registrar a Barcelona amb el nombre 32413 en 2006.